Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Příprava SCLLD 2021 - 2027

V současné době připravujeme novou strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2021+, abychom mohli čerpat další finanční prostředky z fondů EU.

 

Koncepční část strategie na období 2021 - 2027 byla schválena usnesením č. 25/2021 Valné hromady dne 25. 8. 2021. Zápis z hlasování per rollam naleznete zde.

Schválený dokument byl postoupen ke kontrole MMR-ORP.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrušovansko, z. s. na období 2021 - 2021

 


Ukončeno!

Výzva k připomínkování návrhu koncepční části strategie

V době od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 probíhalo dotazníkové šetření mezi občany a zástupci soukromého,  v době od 1. 6. do 31. 7. 2021 pak dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného sektrou, a to za účelem k zmapování aktuální situace a potřeb regionu z pohledu zmíněných respondentů.

Na základě výstupů dotazníkového šetření a fokusní skupiny, která se sešla dne 20. 7. 2021, byl v souladu s pokyny MMR připraven návrh koncepční části Strategie CLLD 2021+ zde. Jedná se o pracovní verzi, která bude upravována.

Prosíme všechny, kterým záleží na rozvoji našeho regionu, o zaslání připomínek k tomuto dokumentu emailem na adresu info@mashrusovansko.cz, a to do 13. 8. 2021.

Po zapracování připomínek proběhne schválení dokumentu Valnou hromadou a následně předložení k posouzení na MMR.

 


 

Dotazníkové šetření bylo ukončeno!

 

Zvolte odpovídající dotazník ve Vámi preferované formě a jeho vyplnění proveďte nejpozději do 30. 4. 2021.

Dotazník v tiskové verzi můžete ve stanoveném termínu doručit poštou nebo osobně na adresu Kanceláře MAS (možno vložit do poštovní schránky).

Dotazník pro občany:*

- online
- tisková verze

Dotazník pro podnikatele/neziskové organizace: *

- online
- tisková verze

* případnou nefunčnost či jiné zjištěné závady dotazníků bezodkladně hlašte na info@mashrusovansko.cz


 

Obce, které daly souhlas s realizací společné strategie MAS Hrušovansko 21+:

Oproti minulému období NEbude realizována strategie MAS Hrušovansko na území obce Litobratřice. Naopak k území SCLLD MAS Hrušovansko bude připojena obec Jevišovka.