Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

logo eu


Místní akční skupina Hrušovansko, z. s.Místní akční skupina (MAS) je otevřené nepolitické seskupení občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí), které sjednotila myšlenka a potřeba dalšího rozvoje Hrušovanska s cílem zlepšování kvality života a životního prostředí na venkově a rozvoj zemědělství.

Mapa územní působnosti MAS Hrušovansko, z. s.

mapa

logommr


Podpořme lokální ekonomiku
Podpořte místní podnikatelezde ke stažení

 

AVÍZO VÝZEV MAS HRUŠOVANSKO

MAS Hrušovansko, z. s. zveřejňuje bližší informace k připravovaným výzvám. 

Avízo výzvy má pouze informační charakter.

Závazné verze výzev budou zveřejněny nejpozději v den vyhlášení výzvy.

3. výzva IROP - Bezpečnost v dopravě II

Plánovaný termín vyhlášení: 24. 7. 2020
Datumk příjmu žádostí: 24. 7. 2020
Termín ukončení: 31. 8. 2020
Alokace výzvy: 11.422.603,370 Kč
Výše dotace: 95 %

Min. CZV projektu: není stanoveno
Max. CZV projektu: 3.000.000 Kč
Podporované aktivity

4. výzva PRV

Plánovaný termín vyhlášení: 27. 7. 2020
Datum příjmu žádostí: 3. 8. 2020
Termín ukončení: 4. 9. 2020
Termín reg. na RO SZIF: 31. 10. 2020

Min. CZV projektu: 50.000 Kč
Max. CZV projektu: 5.000.000 Kč

Vyhlášované Fiche

Fiche č. 1 - Zemědělské podníkání
Alokace: 614.790 Kč
Výše dotace: 50 % s možností navýšení o 10 % pro mladé začínající zemědělce a nebo pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

Oprávnění žadatelé: zemědělský podnikatel

---

Fiche č. 2 - Nezemědělské činnosti
Alokace: 
782.670 Kč
Výše dotace: 25 % velké podniky
                       35 % střední podniky
                       45 % malé podniky

Oprávnění žadatelé: podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci

--

Fiche č. 3 - Zpřístupnění lesa
Alokace: 
1.500.000 Kč
Výše dotace: 100 %

Oprávnění žadatelé: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL

---

Fiche č. 6 - Podpora venkovských oblastí
Alokace: 5.000.000
Výše dotace: 80 %
Opravnění žadatelé: dle oblastí podpory

Oblasti podpory Fiche č. 6:
Veřejná prostranství v obcích
Mateřské a základní školy
Hasičské zbrojnice
Vybrané kulturní památky
Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven